Vinylové click podlahy: revoluce v jednoduchosti pokládky

Vinylové click podlahy: revoluce v jednoduchosti pokládky

Vinyl se v posledních letech dostává do popředí oblíbenosti podlahových materiálů díky svým nepopiratelným výhodám, mezi které lze například zařadit nepřeberné množství dekorů, vysokou odolnost vůči oděru a domácím mazlíčkům, snadnou údržbu, protiskluznost, životnost, nízké pořizovací náklady a v neposlední řadě i snadnou pokládku. A právě snadná pokládka je nespornou výhodou zámkových podlahovin FatraClick, RS-click či WELL-click. Není třeba žádná namáhavá aplikace lepidla, žádné složité postupy pokládky, stačí pár kliknutí a podlaha je hotová.

Jak na pokládku?

Před pokládkou podlahové krytiny je třeba si připravit dokonale očištěný, vyrovnaný a soudržný povrch bez prasklin. Nerovnost podkladu nesmí přesáhnout ±  2 mm na 2 metrech délky. Jakékoli nátěry či penetrace je třeba provádět alespoň 2 dny před plánovanou pokládkou. Pokud toto náš podklad splňuje, můžeme přejít k pokládce.

Na podklad položíme parotěsnou fólii s minimální tloušťkou 0,25 mm. Tato fólie slouží jako bariéra proti vlhkosti a zároveň jako kluzná podložka splňující podmínky plovoucí podlahy s vinylem. Jednotlivé díly fólie pokládáme se vzájemným přesahem alespoň 10 cm a spoj přelepíme páskou odolnou vůči vlhkosti. Fólii vytáhneme při stěně cca 3 – 5 cm nad úroveň podkladu.

Promyslíme směr, kterým budeme podlahovinu pokládat a změříme délku té strany, která je směrodatná pro počet řad podlahy. Pokud by se stalo, že nám na poslední řadu vinylu zbyde méně než 5 cm, musíme první řadu vinylu seříznout, aby první a poslední řada byly zhruba stejně široké. Vinylové dílce z různých balení mezi sebou promícháme, abychom docílili minimalizace nežádoucího rozdílného zbarvení.

Pokládku začneme v levém rohu místnosti. První dílec přiložíme perem ke stěně, pero je v tomto případě doporučeno odříznout, a pracujeme zleva doprava. Nesmíme zapomenout, že od stěny musíme dodržet doporučenou dilatační spáru alespoň 1 cm – s tím nám pomohou distanční klínky. Druhý dílec zasuneme přímo do prvního systémem pero-drážka. Pomůžeme si mírným nadzdvihnutím pokládaného dílce. Jakmile zámek zapadne, dílec položíme na místo a poklepem kladívkem do přirážecího špalíku či S-háku a zajistíme dokonalé spojení obou dílců. Pokračujeme až k poslednímu dílci v řadě – ten je obvykle třeba mírně zkrátit. Zkrácení provádíme ruční pilou (dekor dlaždice při krácení směřuje vzhůru) nebo elektrickou pilou (dekor směřuje dolů). Minimální doporučená délka dílce po odříznutí je cca 10 cm, při napojení další řady by odřezek měl umožnit překrytí mezi spárami krátkých stran dílce alespoň 30 cm.

Zbylým odřezkem začínáme další řadu dílců. V pokládce opět pokračujeme stejným způsobem jako u první řady – dílec mírně nadzvedneme, zámek zapadne, položíme dílec a poklepem obstaráme dokonalé spojení zámku. Pokud se ocitneme v situaci, že dílec není možné nadzvednout, stačí odstranit vystupující část na straně drážky. Tím vzniká klasický systém pero-drážka, který nevyžaduje zacvaknutí zámku, ale je nutné jej slepit.

Před uvedením do provozu je třeba odstranit dilatační klínky, odříznout přečnívající fólii a nainstalovat podlahové lišty. Lišty mohou být buď přilepeny montážním lepidlem nebo přišroubovány do stěny. Nikdy je ovšem nelepíme či nešroubujeme do podlahy! Podlaha je obvykle hotová během několika hodin a po dokončení ihned pochozí.

Co budete pro pokládku potřebovat?

 • vysavač pro odstranění nečistot
 • mop pro setření nečistot
 • svinovací metr
 • PE fólii/parozábranu
 • odlamovací nůž
 • jednostrannou lepicí pásku
 • kladivo
 • příklepový špalík a S-hák
 • vodováhu
 • tmel a pistoli na tmel
 • vrtačku a kruhovou pilu pro kruhové otvory
 • ruční či elektrickou pilu na krácení dílců