VIDEO: Ukázka spojování dílců FatraClick

Toto čistě demonstrační video ukazuje pouze to, jak jednoduché je spojování dílců FatraClick na provizorní instalaci na veletrhu. Pod FatraClick samozřejmě patří podkladní PE folie, podlaha musí být rovná, bez hrbolků. Toto video není instruktážní návod.

Popis instalace podlahové krytiny FatraClick

Vinylová plovoucí podlaha FATRACLICK ® je vybavena systém Uniclic® pro instalaci bez použití lepidla. Po podlaze můžete chodit během instalace a ihned po ní.

pokladka vinylové plovoucí podlahy fatraclick

  1. Nejprve nainstalujte PE fólii s přesahem cca 20 cm připevněte ji lepící páskou
  2. Je doporučeno začít položením celé lamely podél zdi, rovnoběžně ve směru, kterým světlo vstupuje do místnosti.
  3. Spoje panelů následujících řad by nikdy neměly být v jedné linii. Dbejte vždy na to, aby byly spoje rovnoměrně rozloženy nejlépe o 1/3.
  4. Z tohoto důvodu zajistěte, aby byla na všech okrajích podlahy, okolo trubek, prahů a pod dveřmi a kolem veškerých pevných / nepohyblivých předmětů dilatační spára o minimální velikosti 8 až 10 mm. Pamatujte na to při odřezávání panelů poslední řady.
  5. Panely Uniclic® se s kliknutím spojují zdvihnutím v určitém úhlu a spuštěním (1) nebo propojením příklepem naplocho (2). Doporučujeme používat pouze příslušenství Uniclic® jako příslušenství, které bylo speciálně navrženo a vyzkoušeno k použití s podlahovými panely FATRACLICK ®.
  6. V místech, kde se dílce Uniclic® instalují příliš obtížně pomocí příklepového bloku (např. u stěny), je můžete přiklepnout pomocí dorážedla a kladiva (viz obr. 3A – 3B)

Příprava místnosti a podkladu

  • Zajistěte, aby byl podklad čistý, suchý a rovný. Jakákoli nerovnost větší než 2 mm na délce 1 m se musí vyhladit.
  • Nejvyšší dovolená vlhkost podkladu cementového potěru nesmí překročit 2,0 % CM (1,8 % CM pro aplikaci na podlahové topení)
  • Anhydridové cementové potěry nesmí překročit 0,5 % CM (0,3 % CM pro aplikaci na podlahové topení)
  • Před položením podlahy sejměte veškeré krytiny propouštějící vlhkost(koberec, filc atd.).