Záleží nám na světě kolem nás

Udržitelnost pro nás není pouze slovo, je to základní element našeho podnikání. Vnímáme ji jako dlouhodobý závazek být lepší ve všem, co děláme.

Dlouhodobě se věnujeme ochraně životního prostředí a každoročně vyvíjíme aktivity vedoucí ke snižování uhlíkové stopy našich výrobků. Tyto činnosti zahrnují mimo jiné snižování spotřeby vody a energií při výrobě našich produktů. Postupně instalujeme zařízení na výrobu energií z obnovitelných zdrojů a využíváme druhotné zdroje energie.

Klademe velký důraz na profesní rozvoj našich zaměstnanců. Rozvíjíme však nejen sebe, ale také své okolí. Spolupracujeme na rozvoji regionu v ekonomické, kulturní, sociální a sportovní oblasti.


Podlahy z Fatry pro vaši budoucnost

Naše podlahové krytiny zaručují atraktivní moderní vzhled, vysokou funkčnost a kvalitu v kombinaci s dlouhou životností. Výběrem našich podlahovin získáváte nejen kvalitní produkt dle vašich představ, ale také produkt navržený s respektem k životnímu prostředí, zohledňující klíčové aspekty udržitelnosti. Volbou našich podlahovin tak sdílíte naše hodnoty, a také postoj k naší planetě a životu na ní.

LCA fatrafloor ikona
reach ikona fatrafloor
VOC fatrafloor ikona
  • Využíváme bezftalátovou technologii výroby podlahových krytin.
  • Při vývoji výrobků posuzujeme jejich životní cyklus (LCA) z hlediska dopadu na životní prostředí.
  • Všechny námi používané suroviny jsou 100% v souladu s chemickou legislativou REACH a legislativou platnou pro stavební výrobky.
  • Všechny naše podlahové krytiny se vyznačují nízkými emisemi těkavých organických látek (VOC), což bylo ověřeno příslušnými institucemi v ČR i zahraničí: Státní zdravotní ústav Praha, Německý institut pro stavební technologie (DIBt), institut Eurofins Product Testing Denmark A/S.

Členství a certifikace

Bureau Veritas - certifikace Fatrafloor

Bureau Veritas

Ochraně životního prostředí věnujeme dlouhodobě zásadní pozornost. Disponujeme certifikovaným systémem kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a systémem environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2016.

Responsible Care - členství Fatrafloor

Responsible Care

Řídíme se zásadami programu Responsible Care, ve kterém se jako člen Svazu chemického průmyslu České republiky zavazujeme řídit své činnosti tak, aby zabezpečovaly vysokou úroveň udržitelného rozvoje vstřícným zvyšováním bezpečnosti provozovaných zařízení, přepravy výrobků, ochrany zdraví lidí a životního prostředí. Díky dlouhodobému plnění těchto kritérií jsme získali prestižní ocenění „Cena udržitelného rozvoje“.

VinylPlus - certifikace Fatrafloor

VinylPlus

Jsme členem sdružení VinylPlus. Zavazujeme se tak k dlouhodobému úsilí v oblasti udržitelného rozvoje v PVC průmyslu. Hlavním cílem je podpořit cirkulární ekonomiku a efektivnější využívání zdrojů.

EPD - prohlášení Fatrafloor

EPD

Máme vypracováno Environmentální prohlášení o produktu, což je nezávisle ověřený a registrovaný dokument, který deklaruje dopady výrobků na životní prostředí během životního cyklu.