Stali jsme se partnery ReVinylfloor

Stali jsme se partnery ReVinylfloor

Fatra podepsala: „ReVinylFloor Industry Charter on controlled loops for end-of-life flooring products“ (chartu o řízené cirkulaci podlahovin s končící životností), která zavádí a stanovuje konkrétní krátkodobé cíle do roku 2020, stejně tak i dlouhodobé vize do roku 2030. Charta byla zveřejněna v únoru 2019.

ReVinylFloor je dobrovolné sdružení významných firem, které vyrábí, dodávají nebo se jinak podílejí na produkci vinylových podlah. Dále mohou být členy společnosti zabývající se recyklací, které společně usilují o recyklaci podlahových krytin obsahující PVC.

ReVinylFloor podporuje udržitelná řešení pro recyklaci vinylových podlah v Evropě. Klade si za cíl prosazovat a rozšiřovat iniciativu recyklace PVC ve prospěch celého průmyslu. ReVinylFloor řeší kolektivní výzvy v oblasti udržitelnosti, aby podpořil průmysl PVC na cestě k udržitelné budoucnosti. ReVinylFloor si klade za cíl maximalizovat odklon od skládek i spalování a směřovat k zajištění zdravého a silného trhu na poli recyklace v Evropě.

Vinylové podlahy

V průmyslu podlahových krytin se PVC používá k vytvoření extrémně houževnatých, dlouhotrvajících, hygienických a snadno čistitelných vinylových podlah. Tyto vlastnosti činí z vinylových podlah populární a široce používanou alternativu v různých odvětvích.

Recyklace vinylových podlah

Každý výrobek bez ohledu na to, jak je trvanlivý a kvalitní dosáhne v určitém okamžiku konce svého životního cyklu. V současné době končí většina odpadu z PVC na skládkách nebo ve spalovnách. Proto  partneři ReVinylFloor usilují o to, aby jejich zpracované materiály stále více vstupovaly do nových životních cyklů výrobků.

Tvorba nových produktů

Podlahové krytiny se po mechanické separaci, broušení, čištění a úpravě za účelem odstranění nečistot zpracovávají různými technikami (granulovanými nebo práškovými) a pak se materiál znovu používá při výrobě dalších produktů. Vytváření nových produktů má zásadní význam pro úspěch systémů recyklace a pro přechod k cirkulární ekonomice.