Stali jsme se členem Cechu podlahářů

Stali jsme se členem Cechu podlahářů

Navázali jsme spolupráci s profesním spolkem Cech podlahářů České republiky. Jedná se o sdružení, které zastupuje a chrání práva a zájmy svých členů. V členské základně jsou přítomny podlahářské firmy, výrobci, školy, experti, znalci a technici. Hlavním posláním tohoto sdružení je propagace podlahářského řemesla a vytváření optimálních podmínek v podnikání, ve stavebnictví a ve vzdělávání mládeže a dospělých.

Navázáním tohoto partnerství dochází k vzájemné podpoře a předávání si zkušeností. Dlouhodobě podporujeme partnery formou nadstandardního servisu (školení, poradenství, vzorky pro školy, apod.). Tímto chceme maximálně poskytnout prostor pro řešení individuálních potřeb a osvětu o správném používání našich výrobků v jednotlivých aplikacích.