SKRBIMO ZA SVET OKOLI NAS

Trajnost za nas ni le beseda, temveč osnovna predpostavka našega poslovanja. Razumemo jo kot zavezo, da se nenehno trudimo biti boljši v tem, kar počnemo.

Dolgoročno se posvečamo varovanju okolja in vsakoletno razvijamo aktivnosti, ki prispevajo k zniževanju ogljičnega odtisa naših proizvodov. Te dejavnosti med drugim vključujejo zmanjševanje porabe vode in energije pri proizvodnji naših produktov. Postopoma vgrajujemo naprave za pridobivanje energije iz obnovljivih virov in uporabljamo vedno več energije iz alternativnih virov.

Velik pomen pripisujemo strokovnemu izpopolnjevanju naših zaposlenih. Ne vlagamo pa le v lastni napredek, ampak tudi v razvijanje naše okolice. Sodelujemo pri razvoju regije na gospodarskem, kulturnem, družbenem in športnem področju.


TALNE OBLOGE FATRA ZA VAŠO PRIHODNOST

Our floor coverings guarantee an attractive modern look, high functionality and quality combined with a long service Naše talne obloge so zagotovilo privlačnega, sodobnega videza, visoke funkcionalnosti in kakovosti v kombinaciji z dolgo življenjsko dobo. Z izbiro naših talnih kritin pridobite ne le kakovosten izdelek točno po svojih predstavah, ampak tudi izdelek, oblikovan s spoštovanjem do okolja in ob upoštevanju ključnih vidikov trajnostne proizvodnje. Odločitev za naše talne obloge hkrati pomeni odločitev za naše vrednote in odnos do našega planeta ter življenja na njem.

LCA fatrafloor ikona
reach ikona fatrafloor
VOC fatrafloor ikona
  • Talne obloge proizvajamo s tehnologijo brez ftalatov.
  • Pri razvoju izdelkov upoštevamo njihov življenjski cikel (LCA) z vidika vpliva na okolje.
  • Vse surovine, ki jih uporabljamo, so 100% skladne z Uredbo REACH o kemičnih snoveh in z veljavnimi zakoni o gradbenih proizvodih.
  • Vse naše talne obloge odlikujejo nizke emisije hlapnih organskih snovi (VOC), kar so potrdile tudi pristojne ustanove iz Češke republike in iz tujine: Državni inštitut za javno zdravje Praga, Nemški inštitut za gradbeno tehnologijo (DIBt), inštitut Eurofins Product Testing Denmark A/S.

ČLANSTVA IN CERTIFIKATI

Bureau Veritas - certifikace Fatrafloor

Bureau Veritas

Varovanju okolja dolgoročno posvečamo bistveno pozornost. Vpeljan imamo certificiran sistem za zagotavljanje kakovosti v skladu s standardom ČSN EN ISO 9001:2016 in sistem ravnanja z okoljem v skladu s standardom ČSN EN ISO 14001:2016.

Responsible Care - členství Fatrafloor

Responsible Care

Sledimo načelom programa Responsible Care, v okviru katerega se kot član Združenja kemijske industrije Češke republike zavezujemo k vodenju svojih dejavnosti na način, ki zagotavlja visoko raven trajnostnega razvoja z dosledno krepitvijo varnosti uporabljanih naprav in prevoza izdelkov ter varovanja zdravja in okolja. Zaradi dolgoročnega izpolnjevanja teh kriterijev smo prejeli prestižno priznanje »Nagrada za trajnostni razvoj«.

VinylPlus - certifikace Fatrafloor

VinylPlus

Smo član združenja VinylPlus. S tem se pridružujemo pobudi za trajnostni razvoj v industriji plastike, katere glavni cilj je spodbujati krožno gospodarstvo in učinkovitejše izkoriščanje virov.

EPD - prohlášení Fatrafloor

EPD

Izdelane imamo Okoljske izjave o izdelkih, ki predstavljajo neodvisne in registrirane dokumente z uradnimi podatki o vplivu izdelkov na okolje v času celotnega življenjskega cikla.


Downloads

katalog
  • CSR report 2023
    • CSR report 2023