Fatra, a.s. je imetnik novega certifikata EPD

Fatra, a.s. je imetnik novega certifikata EPD

LCA oziroma analiza življenjskega cikla je metoda za presojanje trajnostnosti v širšem smislu besede. S to metodologijo se ocenjuje izdelke z vidika njihovih vplivov na okolje v času njihovega celotnega življenjskega cikla, tj. od faze pridobivanja surovin, prek distribucije in uporabe pa vse do izteka njihove življenjske dobe in odstranitve. V zadnjih letih je skrb za okolje vse pomembnejša tema, kar potrjuje tudi vedno večje povpraševanje naših strank po materialih in izdelkih, ki imajo čim manjši vpliv na naš planet. Odločanje o tem, kateri izdelek je z ekološkega vidika najustreznejši pa ni lahko in pri tem so nam lahko v pomoč prav študije LCA.

EPD oziroma okoljska deklaracija proizvoda je orodje, ki transparentno predstavlja objektivne, primerljive in s strani neodvisnega organa preverjene podatke o vplivih na okolje v celotnem življenjskem ciklu izdelkov in storitev. Na podlagi opravljenih raziskav LCA lahko strankam predložimo EPD, ki vsebuje pregledne podatke o vplivu izdelka na okolje, kot so poraba energije in vode, vrsta in količina nastalih odpadkov, prispevek k podnebnim spremembam, evtrofikaciji in razgradnji ozona ter druge lastnosti.

Pomembno se je zavedati, da pridobitev certifikata EPD ne pomeni enoznačno, da je izdelek »ekološki« oziroma »zelen«. EPD samo omogoča primerjavo ekoloških lastnosti različnih izdelkov in njihovega vpliva na okolje.

Certifikati EPD prikazujejo, v kakšni meri dani izdelek dejansko vpliva na okolje. So transparenten dokaz zavezanosti proizvajalca k merjenju in zmanjševanju vplivov na okolje, kar je ključnega pomena v času, ko so ljudje vedno bolj pozorni na ekološki vidik svojih nakupnih odločitev.

Podjetje Fatra, a. s. je z raziskavami LCA začelo že v letu 2012. Prva študija je bila pripravljena leta 2017 za segment hidroizolacijskih folij in talnih oblog. Ker so certifikati EPD veljavni 5 let, je lani začelo s pripravami na izvedbo raziskave LCA, razširjene še na segment folij BO PET. Študija je bila zaključena v juliju 2023 in pridobljeni so bili certifikati EPD za izbrane izdelke PK, HIF in BO PET.