Podlahoviny Elektrostatik a Novoflor Extra SD získaly certifikát pro čisté prostory

Vybrané podlahoviny LINO Fatra obdržely certifikát „Cleanroom Suitable Materials“. Tento certifikát je vydáván na základě testů, provedených společností Fraunhofer IPA institute. Jde o renomovanou organizaci, která provádí toto vysoce náročné testování dle norem ISO 14644-1.

Společnost Fatra se tak se svými podlahovinami Elektrostatik a Novoflor Extra Statik SD zařadila na seznam materiálů, které jsou vhodné pro použití do čistých prostor, kterými jsou například operační místnosti v nemocnicích, výzkumné laboratoře či výroba mikroelektroniky. Čisté prostředí je takové prostředí, které je velmi citlivé na kontaminaci a je nutné, aby mělo nízkou úroveň možných znečišťujících látek, jako jsou prach, aerosolové částice, mikroby či chemické výpary.

Dle výsledků testů jsou testované materiály zatříděny do 9 kategorií (1 – nejlepší, 9 – nejhorší). Materiály, které je možné použít pro aplikaci v čistých prostředích, musejí splňovat maximálně třídu 5. Podlahovina Novoflor Extra Statik SD dosáhla kategorie 4 a podlahovina Elektrostatik dokonce kategorie 3. V testu čistitelnosti byl Elektrostatik zařazen do třídy Excellent.

Naše testované podlahoviny jsou tak zcela vhodné a doporučované pro aplikaci v čistých prostorech.

Získáním toho certifikátu a výborným zatříděním může Fatra zase o něco lépe konkurovat ostatním výrobcům podlahovin.