Jak na měření vlhkosti podkladu při pokládce podlahy

Jak na měření vlhkosti podkladu při pokládce podlahy

Chystáte se na pokládku podlahy? Pak byste měli vědět, že má vlhkost podkladu zásadní vliv na finální úpravy podlahy. O tom, že ji není dobré podcenit, ví své i odborníci. Ve chvíli, kdy podklad není suchý, rovný, pevný, stabilní a bez přítomnosti mastnoty a chemických látek, hrozí zvednutá podlaha, plesnivé soklové lišty, nepříjemný zápach i rozevřené spoje.

Jaký je maximální přípustný obsah vlhkosti?

  • Anhydrit: 0,5 % CM (u podlahového topení: 0,3 % CM)
  • Cementový potěr: 2 % CM (u podlahového topení: 1,8 % CM)

Metody měření vlhkosti

Metody měření vlhkosti dělíme na nedestruktivní, tedy nepřímé metody bez mechanického porušení měřené vrstvy, a destruktivní, u kterých je nutný odběr zkušebního vzorku z podkladu. Tyto metody je možné vzájemně kombinovat.

Nedestruktivní metody

Nedestruktivní metody dávají pouze orientační hodnoty. Z těchto hodnot je možné odhadnout, jestli je vlhkost podkladu nízká, střední nebo vysoká. Dělíme je na:

  • Indukční
  • Kontaktní
  • Odporové

Destruktivní metody

Destruktivní metody jsou považované za spolehlivé a jsou uznatelné i u soudního sporu. Jedná se o tyto metody:

  • Karbidová CM metoda
  • Laboratorní gravimetrická (váhová) metoda

Karbidovou CM metodu lze použít přímo na stavbě. Odebírá se vzorek z celé tloušťky podkladu, rozdrtí se v hmoždíři a dá se do tlakové nádoby. Následně se přidá ampulka karbidu vápenatého a ocelové kuličky pro její rozbití. Chemickou reakcí vzniká acetylen, který ukazuje množství vlhkosti. Touto metodou je možné změřit vlhkost v podlaze v hodnotách 0 % až 6 % CM.

Laboratorní gravimetrická metoda je nejpřesnější laboratorní metodou. Vzorek se pro zkoušku vlhkosti odebírá v nejvlhčejším místě a je nutné jej před převozem do laboratoře hermeticky zabalit.

Urychlení vysoušení podlahy

Mezi metody, které urychlují vysoušení podlahy, patří průvan, podlahové vytápění a průmyslové vysoušeče. V případě průvanu musí být podlaha holá a poklizená. Podlahové vytápění je možné využít u většiny aldehydových podlah už od 10. dne od aplikace, a zkrátit tak čas vysychání. Průmyslové vysoušeče se volí podle výkonu a kubatury místnosti.

Jak jste měřili vlhkost podkladu vy? Podělte se s námi o své zkušenosti.