Jak na měření vlhkosti podkladu při pokládce podlahy

Chystáte se na pokládku podlahy? Pak byste měli vědět, že má vlhkost podkladu zásadní vliv na finální úpravy podlahy. O tom, že ji není dobré podcenit, ví své i odborníci. Ve chvíli, kdy podklad není suchý, rovný, pevný, stabilní a bez přítomnosti mastnoty a chemických látek, hrozí zvednutá podlaha, plesnivé soklové lišty, nepříjemný zápach i rozevřené spoje.

Jaký je maximální přípustný obsah vlhkosti?

  • Aldehydy: 0,5 % CM (u podlahového topení: 0,3 % CM)
  • Cementový potěr: 2 % CM (u podlahového topení: 1,8 % CM)

Metody měření vlhkosti

Metody měření vlhkosti dělíme na nedestruktivní, tedy nepřímé metody bez mechanického porušení měřené vrstvy, a destruktivní, u kterých je nutný odběr zkušebního vzorku z podkladu. Tyto metody je možné vzájemně kombinovat.

Nedestruktivní metody

Nedestruktivní metody dávají pouze orientační hodnoty. Z těchto hodnot je možné odhadnout, jestli je vlhkost podkladu nízká, střední nebo vysoká. Dělíme je na:

  • Indukční
  • Kontaktní
  • Odporové

Destruktivní metody

Destruktivní metody jsou považované za spolehlivé a jsou uznatelné i u soudního sporu. Jedná se o tyto metody:

  • Karbidová CM metoda
  • Laboratorní gravimetrická (váhová) metoda

Karbidovou CM metodu lze použít přímo na stavbě. Odebírá se vzorek z celé tloušťky podkladu, rozdrtí se v hmoždíři a dá se do tlakové nádoby. Následně se přidá ampulka karbidu vápenatého a ocelové kuličky pro její rozbití. Chemickou reakcí vzniká acetylen, který ukazuje množství vlhkosti. Touto metodou je možné změřit vlhkost v podlaze v hodnotách 0 % až 6 % CM.

Laboratorní gravimetrická metoda je nejpřesnější laboratorní metodou. Vzorek se pro zkoušku vlhkosti odebírá v nejvlhčejším místě a je nutné jej před převozem do laboratoře hermeticky zabalit.

Urychlení vysoušení podlahy

Mezi metody, které urychlují vysoušení podlahy, patří průvan, podlahové vytápění a průmyslové vysoušeče. V případě průvanu musí být podlaha holá a poklizená. Podlahové vytápění je možné využít u většiny aldehydových podlah už od 10. dne od aplikace, a zkrátit tak čas vysychání. Průmyslové vysoušeče se volí podle výkonu a kubatury místnosti.

Jak jste měřili vlhkost podkladu vy? Podělte se s námi o své zkušenosti.