Dotaz:

Dobrý den,zvažuji koupi linolea/vinylových dílců či systému Fatra-click. A hledám řešení, které by poskytovalo co nejlepší teplotní vjem/komfort. Na podlahách,kde bude pokládáno není podlahové topení.
Ráda bych udělala maximum proto aby i při chůzi na boso v ponožkách byla podlaha příjemná. Děkuji

Odpověď:

Pěkně zdravím a děkuji za zajímavý dotaz.
Možná Vám v rozhodování o volbě správného materiálu pomůže následující článek Pocitová teplota povrchů. Na klasifikaci tepelné jímavosti podlahy (pocit tepla při pocházení) existuje norma, která podlahy klasifikuje do skupin velmi teplé/teplé/méně teplé/studené. Je potřeba mít na paměti, že rozhodující vliv na tuto vlastnost krytiny má pouze druh užitné povrchové vrstvy podlahové krytiny = konkrétní typ materiálu po němž pocházíte bosou nohou, nikoli vrstvy pod užitnou nášlapnou vrstvou.

Pocitová teplota povrchů

Tepelná přijímavost (b), jednotka je W.s1/2/(m2.K), je schopnost materiálu s definovanou vlhkostí přijímat teplo.

kde je: λ – součinitel tepelné vodivosti, c – měrná tepelná kapacita, ρ – objemová hmotnost materiálu

Norma kategorizuje podlahy do čtyř skupin „vjemové teploty“:

  • I. velmi teplé: b < 50 – mateřské školky, jesle, nemocnice
  • II. teplé: b = 351 až 700 – obytné místnosti
  • III. méně teplé: b = 701 až 850 – neobývané místnosti v bytu: předsíně před vstupem do bytu, koupelny, WC… atd.
  • IV. studené: b > 850 – bez požadavků

Hodnoty b pro některé materiály, vhodnost pro podlahy místností pro bydlení. Tuto konkrétní normu je potřeba brát jako doporučení, konečná volba je na Vás:

  • beton: 1 500 – nevhodný
  • dlažba: 1 300 – nevhodný
  • laminát: 600 – vhodný
  • linoleum: 530 – vhodný
  • smrkové dřevo: 400 – vhodný
  • korek: 130 – nevhodný