Dotaz:

Dobrý den, mám dotaz, zda jdou položit vinylové dílce RS-click nebo Fatra Click na stávající podlahu z marmolea. Nebyl mně doporučený vinyl, který se lepí kvůli mezivrstvě z marmolea. Je stejný problém i u výše jmenovaných typů vinylu, které se nemusí lepit?
Děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,
podlahovinu RS-Click/FatraClick lze položit přímo (bez parotěsné zábrany nebo přídavné podložky) na Marmoleum, pokud je tato podlahovina z přírodního linolea dobře přilepena k podkladu a její povrch je rovný (ve smyslu normy ČSN 74 7505 Podlahy – Společná ustanovení), čistý  a hladký.
V případě lepeni PVC krytin na jiné PVC či linoleum takovou aplikaci nedovoluje Kladečský předpis Fatra. To neznamená že to udělat nelze. Pouze na PVC podlahovinu položenou v rozporu s Kladečským předpisem výrobce nebude v případě vzniku vad výrobce podlahoviny moci poskytnout plnou záruku. Lepení PVC na staré vrstvy podlahovin (PVC, lino) se nedoporučuje z důvodů vysoké pravděpodobnosti vzniku trvalých barevných změn nové podlahoviny v důsledku migrace změkčovadel z původní podlahoviny. To by snad bylo možné řešit vhodným uzavíracím nátěrem (penetrací) staré podlahoviny. Proto takové řešení doporučuji konzultovat se zástupcem výrobce stavební chemie UZIN panem Valůškem tel.: 602 531 516.