Dobrý den, chceme nově položit lino na původní podklad (lino), Poraďte typ prosím, který srovná nerovnosti. Děkujeme. Pokorná.

Dobrý den,
Kladečský předpis Lino Fatra zakazuje pokládku nového PVC na staré PVC a to jak z důvodu nerovností podkladu (u vyvýšených míst bude docházet k výrazně většímu opotřebení a snížení životnosti krytiny) tak z důvodů rizika migrace změkčovadel do nové krytiny a pravděpodobného vzniku neodstranitelných skvrn.
Starou krytinu je potřeba odstranit, podklad očistit broušením, penetrovat, celoplošně upravit rozlévací stěrkovou hmotou, na kterou po přebroušení a odstranění prachu po broušení je teprve možné lepit novou krytinu.