Dotaz:

Dobrý večer, ještě navazuji na můj dotaz ohledně vyboulenych podlah. Spíše potřebuji vědět správný postup při pokládce, zda smí na vašich podlahách stát kuchyňská linka, zda můžou být lišty zasilikonovány
atd., než budu kontaktovatk znalce. Podlahář je prý řádně školený.
Navíc je znát i nerovnost, kdy se na některých místech nábytek vikla.
Ještě jednou děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,
jednou z podmínek správné montáže plovoucí podlahoviny je dodržení požadovaných normových hodnot podkladu dle ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení. Dále musí pro správnou funkci plovoucí podlahové krytiny být podlahovina položena na PE fólii, která má funkci kluzné podložka a parozábrany. Pro správnou funkci plovoucí podlahoviny je nezbytné umožnit jí volně dilatovat (zejména reagovat na změny rozměrů krytiny při změnách vlhkostí v průběhu roku). Pokládka kuch. linky a jakékoli lepení podlahoviny k ostění či podkladu je v rozporu s požadavkem na umožnění volné dilatace krytiny. Více informací najdete v Kladečském předpisu FatraClick https://www.fatrafloor.cz/wp-content/uploads/2018/11/Klade%C4%8Dsk%C3%BD_p%C5%99edpis_FC_CZ_web_2018.pdf