Dotaz:

Dobrý den, budeme rekonstruovat byt, kde na chodbách je dlažba. Chtěli bychom podlahy sjednotit a dát do celého bytu vinylovou podlahu fatra clic/RS clic, je nutné dlažbu z chodby odstranit?

Odpověď:

Dobrý den,
pokud původní podklad splňuje všechny požadavky normy ČSN 744505 Podlahy – Společná ustanovení, především na odchylku od místní rovinnosti – do plus, mínus 2,0 mm/2m, pak není nutné podklad vyrovnávat nebo odstraňovat.