Dotaz:

Dobrý den, je nutné stávající podlahu před pokládkou fatraclik upravit nivelační stěrkou? Zvažuji zda mi tu samou funkci neudělá pružná podložka Starlon 3 mm, která by mohla vyrovnat drobné nerovnosti a bude fungovat zároveň jako kročejová izolace. Ještě bych se chtěl zeptat. Jednotlivé desky se kladou obdobně jako se dávají cihly u zdiva, kdy spáry neprobíhají přes dva šáry, nepokračují v jední linii, nebo se desky kladou všechny vedle sebe a jen u zdi se dávají dořezy?

Odpověď:

Dobrý den, přídavná podložka neslouží k vyrovnání podkladu. Pokud podklad nesplňuje požadavek normy ČSN 744505 která povoluje největší odchylku od místní rovinnosti + 2,0 mm – 2,0 mm/2m lati, je nutné podklad vyrovnat rozlévací stěrkovou hmotou. Konstrukce podlahoviny FatraClick umožňuje její pokládku bez přídavné podložky, pouze na PE parozábranu tl. 0,20 mm – 0,25 mm. Pokud přesto chcete použít podložku, musí být do tloušťky 2,0 mm a v průběhu životnosti podlahoviny nesmí měnit své vlastnosti, zejména tloušťku. Mezi sousedními dílci musí být přesah linie krátkých stran min. 20 cm. Co odříznete z dílce na konci místnosti, použijete na jejím začátku v další řadě. Použitelný zbytek musí mít alespoň 20 cm, jinak začnete celou lamelou.