Dotaz:

Dobrý den,
po pokládce RS clicku jsme narazili na problém, kdy se objevují po celém domě rozjeté spáry. Otvírají se vždy ve stejném směru. Co se s tím dá dělat? Popř. je to chybou postupu pokládky?

Odpověď:

Dobrý den,
ČSN 49 2120 Dřevěné podlahy – Montáž a posuzování uvádí na str. 14. povolenou normovou hodnotu velikosti spáry mezi dílci tohoto výrobku 0,3 mm. Častou příčinou vzniku spár mezi dílci větších než povolená normová hodnota je absence PE fólie pod krytinou, nerovnosti podkladu nebo zamezení podlahové krytině volně dilatovat.