Dotaz:

Podařilo se mi provrtat nově položené PVC.Zákazník požaduje odstranění a položení nového.Je nutné to odstranění PVC.Není možné položení pvc na stávajíci?

Odpověď:

Dobrý den,
Kladečský předpis Fatra pokládku nového PVC na staré PVC zakazuje ze dvou důvodů: 1.) různé typy změkčovadel starého PVC mohou ovlivnit vzhled nové podlahoviny a hrozí riziko vzniku neodstranitelných barevných změn a skvrn nové vrstvy. 2.) jakákoli nerovnost podkladu se projeví na finální podlahovině. Nerovnosti podkladu výrazným způsobem snižují životnost nové PVC podlahoviny mechanickým opotřebením, otěrem.
Ve vašem případě bod 1.) chemické ovlivnění a vznik skvrn nehrozí (při použití krytiny stejného výrobce), ale připadá v úvahu bod 2.) nerovnosti (neklade se na přebroušenou hladkou stěrkovou hmotu) a snížení životnosti krytiny