Dotaz:

Dobrý den, jaká je možná maximální vlhkost zdiva při lepení PVC soklu Chemoprenem?Jedná se o dům s metrovymi zdmi ve staré zástavbě. Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

a) maximální vlhkost zdiva při lepení soklu chemoprenem je taková, na jaké se zdivo ustálí ve vlhkostní rovnováze při relativní vlhkosti vzduchu 50 % a teplotě 23 °C.

b) Postup:
1) Odběr vzorku zdiva (z nejvlhčího místa ostění) o min. hmotnosti 100 g
2) Zvážení vlhkého vzorku zdiva s přesností na 0,001 g
3) Vysušení odebraného vzorku do konstantní hmotnosti při teplotě 105 °C
4) Zvážení suchého vzorku zdiva s přesností na 0,001 g
5) Relativní vlhkosti vzorku zdiva = ((hmotnost vlhkého vzorku – hmotnost suchého vzorku)/hmotnost suchého vzorku)) x 100

Vlhkost zdiva vypočtenou podle vzorce výše (b) srovnej s vlhkostí ustáleného vzorku (a) rozdíl do 1/2 % je přípustný.