Dotaz:

Prosím o sdělení, zda část desky RS click system
(materiál HDF) uvolňuje formaldehyd, zda HDF vrstva je vyráběna mokrou nebo suchou cestou. Co je přidáváno k dřevěným vláknům při jejich výrobě? Děkuji za odpověď. J. O.

Odpověď:

Dobrý den,
výrobek RS-click splňuje požadavky vyhlášky č. 6/2003 sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb a vyhovuje úrovní emisí těkavých organických látek (VOC) pro použití v interiérech budov zdravotnických zařízení, laboratorních a hygienických provozů. Osvědčení na výrobek RS-click, ze dne 29. června 2017 pod číslem 170395_B vydal Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, Praha 10.
Podlahovina je kompletována v Rakousku. Jakou konkrétní technologii (mokrou/suchou) pro výrobu komponentu – polotovaru HDF rakouský výrobce používá, nebo od koho tento polotovar nakupuje nám není známo.