Dotaz:

Dobrý den,je vhodná podlaha Fatra Click do koupelny a jaké parametry kročejové neprůzvučnosti má tato podlaha.Je vhodná do panelových domů kde se řeší přenos hluku a plovoucích podlah.S pozdravemRoman Cibulka

Odpověď:

Dobrý den,

podlahovina FatraClick není vhodná do koupelny a vlhkých prostor. Její údržba se doporučuje zametáním, vysáváním a na vlhko, dobře vyždímaným mopem (při používání doporučených prostředků viz kapitola 14. OŠETŘOVÁNÍ A ÚDRŽBA.)

Průměrná hodnota kročejového útlumu krytiny FatraClick je 16 dB.

Otázka panelových domů je trochu složitější téma, má technickou i lidskou stránku. Norma ČSN EN 73 0532 požaduje minimální hodnoty kročejové neprůzvučnosti mezi byty 58 dB a vzduchovou neprůzvučnost 52 dB. To, že původní podlahová kostrukce s původní podlahovou krytinou nesplňuje požadavek normy je vpořádku, dokud nezačnete se stavebními pracemi – výměnou podlahové krytiny. Pak musíte zajistit, aby CELÁ skladba podlahové konstrukce splňovala normové požadavky.

Bylo by naivní se domnívat, že prostá betonová deska nijak neoddilatovaná od svislých konstrukcí v bytech starých panelových domů těmto požadavkům vyhoví a že výrazného zlepšení lze dosáhnout přidáváním relativně tenkých vrstev (řádově milimetrů) nehledě k tomu, že nebývá (vzhledem k již existujícím výplním dveřních otvorů) světlé výšky nazbyt, ale může to i vyjít. Správně by zvukově izolační vrstvy měly být součástí podlahového souvrství již v době přípravy projektové dokumentace. Po technické stránce lze výměnou krytiny s útlumem -16 dB a použitím speciálních zvukově izolačních podložek o tloušťce 4 – 6 mm (např. zn. UZIN -27 dB) hodnoty kročejového útlumu ještě o něco vylepšit.

Asi se ptáte jestli to bude stačit a podlahový sendvič požadavkům normy vyhoví??…. Na tuto otázku vám mohou za poplatek odpovědět pracovníci akustického odd. některého stavebního zkušebního ústavu, kteří jsou pro taková měření v terénu vybaveni a dají vám do ruky Protokol o měření s výsledky měření vaší podlahové konstrukce. Protokol potřebujete především kvůli sousedům, potažmo stavebnímu úřadu, který se obvykle po případném upozornění anonyma žijícího v bytě pod vámi začně o věc aktivně zajímat.

S pozdravem

Jiří Zálešák
jiri.zalesak@fatra.cz