Dotaz:

Vážení, potřebovala bych vědět, zda vinylová podlaha FATRACLICK se nemusí lepit a jaká se dává protiparová a izilační či vyrobnávací vrstva na stávající beton. . Konkrétně mám zájem o TRAVERTIN světlý 620x450mm.Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Pěkně zdravím,

lepení FatraClicku je nepřípustné! Pokud je podklad dostatečně rovný a hladký (splňuje požadavky normy ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení) pak není nutno podklad vyrovnávat (po aplikaci vhodné penetrace) vyrovnávacími stěrkovými hmotami a na parotěsnou PE fólii tloušťky 0,25 mm můžete přímo pokládat FatraClick.

Více informací k pokládce získáte zde.

Instruktážní video pokládky.

Jednotlivé kroky pokládky v bodech.

Pro informace o dostupnosti produktu Travertin světlý 620x450mm kontaktujte obchodní odd. p. Špaček, p. Obdržálek tel.: 577 501 111

S pozdravem
Jiří Zálešák
jiri.zalesak@fatra.cz