Dotaz:

Dobrý den, rád bych se zeptal na vhodnost vašich podlah pro pokládku na anhydritovou podlahu s teplovodním podlahovým topením. Jde mi o tepelný odpor vašich podlah. Například řada FatraClick má korkovou vrstvu což je pro podlahové topení asi málo vhodné. Děkuji předem na váš názor. Urbánek

Odpověď:

Pěkně zdravím,

evropská norma ČSN EN 1264-2 Návrhy teplovodního podlahového topení k výpočtu směrnic charakteristických křivek ekvivalentního součinitele prostupu tepla stanovuje okrajové hodnoty tepelného odporu podlahové krytiny 0,00 m2.K/W a 0,15 m2.K/W. V tomto rozmezí by se hodnota tepelného odporu měla pohybovat. Naše podlahovina FatraClick má výpočtovou hodnotu R = 0,088 m2.K/W.

FatraClick byl vyvinut pro použití bez přídavné podložky. Pokládá se na vystěrkovaný podklad opatřený PE parozábranou tl. 0,25 mm. Přídavek R parozábrany je zanedbatelný. Podložka tl. 2,0 mm na bázi extrudovaného PE, XPS, EPS, by přidala k R podlahové krytiny ještě dalších cca 0,06 m2.K/W proto její použití spíše nedoporučuji. Pro srovnání dřevěné palubky tl 15 mm lepené k podkladu mohou mít R= cca 0,11 až 0,15 m2.K/W a s jejich použitím jako finální povrchové úpravy vyhřívaných mazanin se ve své praxi soudního znalce běžně setkávám.

PVC podlahoviny tloušťky 2,0 mm (Thermofix, Novoflor standard, Novoflor extra, DUAL, IMPERIO) mají R= 0,012 m2.K/W, podlahovina PRAKTIK tl. 1,7 mm má R= 0,01 m2.K/W, podlahovina DOMO má R= 0,008 m2.K/W.

S pozdravem
Jiří Zálešák