Dobrý den, rád bych se zeptal na vhodnost vašich podlah pro pokládku na anhydritovou podlahu s teplovodním podlahovým topením. Jde mi o tepelný odpor vašich podlah. Například řada FatraClick má korkovou vrstvu což je pro podlahové topení asi málo vhodné. Děkuji předem na váš názor. Urbánek

Pěkně zdravím,

evropská norma ČSN EN 1264-2 Návrhy teplovodního podlahového topení k výpočtu směrnic charakteristických křivek ekvivalentního součinitele prostupu tepla stanovuje okrajové hodnoty tepelného odporu podlahové krytiny 0,00 m2.K/W a 0,15 m2.K/W. V tomto rozmezí by se hodnota tepelného odporu měla pohybovat. Naše podlahovina FatraClick má výpočtovou hodnotu R = 0,088 m2.K/W.

FatraClick byl vyvinut pro použití bez přídavné podložky. Pokládá se na vystěrkovaný podklad opatřený PE parozábranou tl. 0,25 mm. Přídavek R parozábrany je zanedbatelný. Podložka tl. 2,0 mm na bázi extrudovaného PE, XPS, EPS, by přidala k R podlahové krytiny ještě dalších cca 0,06 m2.K/W proto její použití spíše nedoporučuji. Pro srovnání dřevěné palubky tl 15 mm lepené k podkladu mohou mít R= cca 0,11 až 0,15 m2.K/W a s jejich použitím jako finální povrchové úpravy vyhřívaných mazanin se ve své praxi soudního znalce běžně setkávám.

PVC podlahoviny tloušťky 2,0 mm (Thermofix, Novoflor standard, Novoflor extra, DUAL, IMPERIO) mají R= 0,012 m2.K/W, podlahovina PRAKTIK tl. 1,7 mm má R= 0,01 m2.K/W, podlahovina DOMO má R= 0,008 m2.K/W.

S pozdravem
Jiří Zálešák