Dotaz:

Dobrý den, existuje přesná definice pro uváděnou třídu zátěže u PVC? Tedy co si lze přesně představit např. pod střední zátěží pro byt a co pod střední zátěží pro veřejné prostory? Jakou nášlapnou vrstvu byste doporučil pro prostor, kde nebude velký pohyb osob, ale může dojít k zanesení např. kamínku, případně tam budou pobíhat psi? Nechá se PVC nakupovat přímo u Vás? Pokud ano, jaké jsou podmínky?Děkuji za odpověď. S pozdravem Černá

Odpověď:

Dobrý den,

klasifikace podle odolnosti proti opotřebení se provádí na základě výsledku laboratorních zkoušek úbytku hmotnosti obrušovaného povrchu pvc brusným papírem v zařízení dle EN 660-2 po provedení předepsaného počtu cyklů. Ztráta objemu v mm3 pak odpovídá příslušnému piktogramu klasifikace uvedenému v EN 685. a je uvedena v našem katalogu LINO Fatra na straně 48. Čím menší je ztráta objemu po zkoušce, tím dosahuje podlahovina vyšší třídy.

V souladu s evropskými normami také doporučujeme preventivní ochranu proti poškrábání kamínky a zrnky písku (pro přechod z exteriéru do interiéru s pvc povrchem) instalací čistící zóny o délce minimálně 2,8 bm. 

Tvrdost pvc je nižší než tvrdost nehtoviny. Proto psi s pravděpodobností hraničcí s jistotou pvc poškrábou.

Naše výrobky prodáváme prostřednictvím sítě distributorů.

S pozdravem
Jiří Zálešák
jiri.zalesak@fatra.cz