Dotaz:

Dobrý den,plánuji rekonstruci RD a nyní řeším podlahy. Nynější stav je takový, že pod jespilkami je hobra a pak už cementový potěr. Celková výška až na cementový potěr je něco kolem 3,5 cm. Plánuji pořízení vinylové podlahy, jaké mám možnosti, co se týka přípravy podkladu tak, aby bylo docíleno tepelné a zvukové izolace?

Odpověď:

Dobrý den,

3,5 cm pro tepelnou izolaci a roznášecí vrstvu opravdu není mnoho. Mokrou technologii použít nemůžeme, tak zbývá jít cestou suché výstavby. Cementový potěr je nutno penetrovat a nerovnosti srovnat vyrovnávací stěrkovou hmotou tak, aby podklad splňoval požadavek normy ČSN 744505 Podlahy – Společná ustanovení (max. odchylka od místní rovinnosti 2mm/2m). Tím se vyhneme pozdějším problémům se stabilitou souvrství, které by vznikly na nerovném podkladu. Cenově dostupný je šedý podlahový polystyren, použijeme 20 mm tloušťku. Roznášecí vrstva musí být dostatečně tuhá a nosná, pokud možno s malými rozměrovými změnami. Tomu odpovídá deska CETRIS tl. 8 mm položená ve dvou vrstvách křížem přes sebe. Pro spojení CETRIS vrstev bych uvažoval o jednosložkovém stavebním lepidle na bázi MS polymeru, spotřeba 800 – 1400 g/m2. Desky nebudou vrzat. Povrch CETRISU v místech tmelení penetrujeme např. UZIN PE 360. Spáry a otvory po spojovacích prostředcích několikrát přetmelíme opravnou hmotou UZIN NC 888 a přebrousíme. Celou plochu penetrujeme. Na takto připravený podklad zbavený prachu můžete lepit vinyl, doporučené lepidlo UZIN KE 2000 S.

Toto téma je diskutováno např. na www.tzb-info.cz, dotazy můžete směřovat i na internetové energetické konsultační a informační středisko České energetické agentury http://www.i-ekis.cz/

S pozdravem
Jiří Zálešák
jiri.zalesak@fatra.cz