Dobrý den, budeme mít anhydridovou podlahu a uvažujeme o Thermofixu. Za kolik měsíců od vylití anhydridu je možné nalepit Thermofix? Děkuji za radu.Vavrušová

Dobrý den,
po dvou dnech je nutné bezpodmínečně anhydrit přebrousit až na kamenivo (tím se odstraní sintrová vrstva, která není s anhydritovou vrstvou dostatečně soudržná – loupala by se a bránila vysychání).

Čas pro vyschnutí anhydritu závisí na tloušťce vrstvy, klimatických podmínkách (relativní vlhkosti a teplotě vzduchu) a intenzitě větrání stavby. Obvykle se uvádí do tloušťky vrstvy 5 cm 1 týden/1 cm. Nad tl. 5 cm se doba neúměrně prodlužuje. Po uplynutí této doby je proto vždy nutno zbytnovou vlhkost změřit váhově, nebo CM přístrojem. Pro pokládku Thermofixu musí být vlhkost nevyhřívaného anhydritu do 0,5 váhových %. Pro anhydrit vybavený podlahovým topením předepisuje norma vlhkost do 0,3 %.

Až když je vlhkost anhydritového podkladu splNuje požadavek normy, můžeme pokračovat v přípravě podkladu nanesením 2 vrstev penetrace (nechat dobře vyschnout 1.vrstvu az pak nanést 2. a penetraci nechat vyschnout do příštího dne), stěrkováním vyrovnávací stěrkovou hmotou a po jejím vytvrdnutí (obvykle 24 – 48 hod) podklad přebrousíme, odstraníme prach po broušení a na takto připravený podklad lepíme Thermofix.

S pozdravem
Jiří Zálešák
jiri.zalesak@fatra.cz