Dotaz:

Dobrý den,musí se pod podlahu FatraClick dávat parozábrana?Předem děkuji za odpověď. JC

Odpověď:

Dobrý den,
správné provedení pokládky podlahoviny je možné jen za předpokladu, že podlahová konstrukce ležící na zhutněném terénu má funkční vodorovnou hydroizolaci, nebo je podsklepena. Parozábrana pod podlahovinou vodorovnou hydroizolaci podlahy nenahrazuje. V případě minerálních podkladů jako jsou cementová mazanina či anhydrit, doporučujeme použít PE parozábranu tl. 0,25 mm. V případě podkladů na bázi dřeva použití parozábrany nelze doporučit v případě, kdy by hrozilo riziko zvyšování vlhkosti podkladu pod parozábranou (např. zabudovanou vlhkostí, poruchou vodorovné hydroizolace, kondenzací vodních par atp.) se všemi následky – změnou rozměrů a deformacemi podlahových elementů hrubé podlahy, rozvojem plísní a dřevokazných hub.

S pozdravem
Jiří Zálešák
jiri.zalesak@fatra.cz