Dobrý den,chci použít ESD podlahu elektrostatik. CO přesně ynamená oblast použití 43? Můžu na podlahu vjet vysokozdvižným vozíkem? Jaká je nosnost na m2?děkluji šiller

Dobrý den,
stupeň zátěže 43 znamená, že podlahovina je odolná proti opotřebení metodou dle ČSN EN 660-2 Pružné podlahové krytiny – Zjišťování odolnosti proti opotřebení – Část 2: Metoda Frick-Taber do takové míry, že vyhovuje třídě 43 odolnosti dle normy ČSN EN 649 Pružné podlahové krytiny – Homogenní a heterogenní polyvinylchloridové podlahové krytiny – Specifikace a ČSN EN 685 Pružné podlahové krytiny – Klasifikace pro vysokou zátěž v oblasti použití – lehký průmysl. Podlahovina je určena pro pocházení, ne pro pojíždění kolovými vozidly. Přesto pokud by se jednalo o přejezd přímým směrem bez zatáčení čistými koly, nemělo by dojít k jejímu poškození. Při rovnoměrném zatížení bych se neobával zatížení 10.000 kg/m2 .

S pozdravem
Jiří Zálešák
jiri.zalesak@fatra.cz