Dotaz:

Dobrý den, chci si ověřit zda je podlahovina Praktik N 2016 odolná proti chemikáliím – peroxid a hydroxid draselný. Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,
odolnost proti chemikáliím závisí na jejich koncentraci, teplotě a době působení, proto doporučuji odolnost vyzkoušet předem na malém vzorku podlahoviny. Odolnost proti peroxidu vodíku byla zkoušena podle ČSN EN 423 Pružné podlahové krytiny – Zjišťování odolnosti proti vzniku skvrn, doba působení při pokojové teplotě 2 hod, koncentrace neuvedena, s výsledkem: klasifikace 0 – účinek na povrch podlahoviny neznatelný.

Organické látky

TYP CHEMIKÁLIE, ÚČINEK, OPATŘENÍ
Aldehydy, Estery, Halogenové uhlovodíky, Ketony. Podlahovina je napadena po několika minutách. Okamžitě vytřít.
Alkoholy, Étery, Glykoly, Uhlovodíky (aromatické a alifatické), petrolej, jedlý olej. Po několika dnech dochází k úniku plastifikátorů a to je provázeno smršťováním a křehnutím materiálu. Okamžitě vytřít.
 

Vodní roztoky

TYP CHEMIKÁLIE, ÚČINEK, OPATŘENÍ
Slabé kyseliny a alkálie Bez účinku.
Silné alkálie Poškodí lesk a může způsobit odbarvení některých odstínů. Rozředit a odstranit.
Silné kyseliny Dlouhý kontakt může způsobit odbarvení. Okamžitě rozředit a odstranit.
Barviva (indikační) Kontakt může způsobit odbarvení. Okamžitě rozředit a odstranit.

Poznámka: Odolnost vůči chemikáliím se testuje při styku s chemikálií po dobu 24 hodin za pokojové teploty 21 oC, poté následuje spláchnutí studenou vodou. Některé skvrny lze odstranit obroušením nylonovou kostkou.

S pozdravem
Jiří Zálešák
jiri.zalesak@fatra.cz