Dotaz:

Dobrý den, prosím o radu v jaké třídě dle ČSN musí být použito PVC do budov občanské vybavenosti – škola.Bude dostačující R10 a 33 v tl. 2mm, nebo do škol budou parametry náročnější a podle jaké ČSN? Mnohokrát děkuji za odpověď.S pozdravem M.Řehoř

Odpověď:

Dobrý den,
dle ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení, kapitola 4.17 Skluznost, jsou požadavky na kritéria protikluznosti u částí staveb užívaných veřejností, včetně pasáží a krytých průchodů, a částí staveb uvedených ve zvláštním právním předpise (vyhláška MMR č. 369/2001 Sb.) následující:

– součinitel smykového tření nejméně 0,5 nebo
– hodnota výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo
– úhel kluzu nejméně 10 °.

Skupina R 10 odpovídá úhlu kluzu 18,6 ° a je pro zamýšlené použití dostačující.

Užitné třídy jsou klasifikovány do tří skupin staveb a tří až čtyř stupňů zátěže – bytová výstavba (21 zátěž mírná, 22 střední, 23 vysoká), komerční výstavba (31 zátěž mírná, 32 střední, 33 vysoká a 34 velmi vysoká), lehký průmysl (41 zátěž mírná, 42 střední a 43 vysoká). Z toho plyne, že pro školu jsou vhodné třídy 31, 32, 33, a 34.

Pro použití do škol jsou vhodné podlahoviny Praktik a Novoflor Extra Amos.

S pozdravem
Jiří Zálešák
jiri.zalesak@fatra.cz