Dotaz:

Dobrý den. Mám dotaz, jak provést pokládku podlahových dílců Thermofix v panelovém domě s ohledem na kročejový hluk při splnění všech ČSN?

Odpověď:

Dobrý den,
pokud původní skladba podlahového souvrství panelového domu sama o sobě nesplňuje normové požadavky na útlum kročejového hluku, nemáme pro Vás bohužel řešení. Primární funkcí podlahových krytin je splnění estetických požadavků, požadavků na snadnou čistitelnost, protikluzné vlastnosti, odolnost proti opotřebení, tepelnou jímavost, nebo tepelnou vodivost při použití na systému podlahového topení, přiměřenou rozměrovou a tvarovou stálost, voděodolnost, světlostálost atd, atd…nikoli výrazný útlum kročejového nebo prostorového hluku. (Podlahovina Thermofix má hodnotu útlumu kročejového hluku cca 7 dB).

Akustické vlastnosti podlahového souvrství musí být řešeny v již rámci návrhu podlahy. Podlahové souvrství v případě občanské a bytové výstavby je obvykle plovoucí podlaha, kdy na stropní konstrukci, upraveném podloží či jiné konstrukci je položena lehká a relativně měkká vrstva, která je překryta tuhou nosnou vrstvou (např. cementovou nebo anhydritovou mazaninou, montovanými deskami apod.). Povrch pak je tvořen nášlapnou vrstvou zvolenou s ohledem na využití interiéru.

Výše uvedené znamená, že teoreticky by bylo možné na podlahu položit lehkou měkkou vrstvu překrytou tuhou roznášecí vrstvou na kterou by bylo možno pokládat Thermofix za cenu snížení světlé výšky místnosti. Otázkou ovšem zůstává zda by bylo takové řešení vhodné a reálné.

S pozdravem
Jiří Zálešák
jiri.zalesak@fatra.cz