Dotaz:

Dobrý den,v novostavbě máme k dnešnímu dni již 3 týdny hotové betonové podlahy, na které chceme položit Thermofix. Část místností je s podlahovým topením, část bez. Můžete mi poradit, kdy nejdříve je vhodné vinyl položit a jak by před tím měla být podlaha natopena?Děkuji, P. Hakenová

Odpověď:

Dobrý den,
zrání betonu vyžaduje dostatečnou vlhkost po dobu 28 dní. Po uplynutí této doby beton dosáhne konečnou pevnost, je považován za zralý a můžeme přistoupit k postupnému snižování jeho vlhkosti na úroveň vhodnou pro pokládku PVC podlahových krytin (3,0 hmotnostních %, tzn. cca 1,7 CM % pro potěry vybavené systémem podlahového topení). U potěrů do tloušťky 70 mm se zabudovaným podlahovým topením se spustí podlahové topení tak, aby se teplota média zvyšovala postupně o cca 10°C/den až na teplotu kolem 45 °C (dodržujte doporučení technika výrobce konkrétního systému) a ta se udržuje po dobu 12 dní. Následně se teplota stejným způsobem snižuje až na teplotu před začátkem náběhového cyklu topného systému. Po po vychladnutí potěru se provede druhý ohřev do dosažení maximální teploty. Náběh topného systému musí být proveden před pokládkou podlahové krytiny a následně změřena zbytková vlhkost. Není – li dosaženo přípustné vlhkosti, cyklus se opakuje. Ohřívaný potěr nesmí být zakryt žádnými stavebními nebo jinými materiály. Při ohřívání potěru je nutno v pravidelných intervalech intenzivně větrat. Pokládku je možné provést ihned po dosažení přípustné, výše uvedené zbytkové vlhkosti. V případě delší doby než 7 dní mezi ohřevem a pokládkou, nebo je-li nutno v mezičase počítat s namáháním vodou nebo vlhkostí, např. následnými čistícími pracemi, musí být před pokládáním provedeno nové ohřátí po dobu více než dva dny na plný výkon a měření zbytkové vlhkosti.O průběhu nátopové zkoušky musí být vystaven protokol zainteresovanými stranami s uvedením naměřených hodnot.

Při pokládce nesmí teplota povrchu podkladu překročit 18°C a musí být držena na stejné teplotě 3 dny po ukončení pokládky. (většina lepidel dosáhne konečné pevnosti po 72 hod.)

Teď je betonová podlaha – podklad, připravený pro penetraci a stěrkování. Správně provedená stěrka podklad vyrovná do požadované místní rovinnosti 2mm/2m, je dostatečně pevná a jemnozrnná, což se příznivě projeví v kvalitě provedení finální podlahoviny. Pro lepení doporučujeme lepidlo se skelným vláknem, např. UZIN KE 66, Mapei ULTRABOND ECO V4 SP FIBER, Thomsit K 188 E atp..

V případě betonového potěru bez podlahového topení je požadavek na obsah zbytkové vlhkosti pro pokládku PVC 3,5 hmotnostního %, tzn. cca 2,05 CM %. V tomto případě bude dosažení požadované vlhkosti trvat asi o něco déle v závislosti na podmínkách prostředí a intenzitě větrání. Orientačně si můžeme spočítat počet dní vysychání betonu jako t2 x 1,6. Tedy vrstva cementové mazaniny tloušťky 6 cm bude vysychat přibližně 6 x 6 x 1,6 dní = 58 dní. Před pokládkou je nutné vždy vlhkost podkladu ověřit měřením CM metodou nebo gravimetricky (váhovou metodou)

S pozdravem
Jiří Zálešák
jiri.zalesak@fatra.cz