Dotaz:

Dobrý den,Koupili jsme byt a na stávající dlažbu bychom rádi položili vaší vinylovou podlahu Thermofix tl.2mm. Stěrku by mi provedl kamarád zedník a vinyl bych si rád položil sám. Chtěl jsem se zeptat, jestli je možné vyrovnávací stěrku přebrousit ručně, popřípadě čím? Jaké největší chyby se při kladení vinylové podlahy dělají a zdali jste proti pokládání svépomocí ?

Odpověď:

Dobrý den,
kladení Thermofixu není složité, v podstatě se jedná o množství drobných úkonů, které zručnější člověk zvládne. Dokonalost je v maličkostech. Například oddilatováním a utěsněním stěrky akrylátovým tmelem podél obvodových stěn zamezíte úniku stěrky mezi stěnu a podlahu a vytvoření nových nerovností. Správnou volbou penetrace vytvoříte můstek mezi dlažbou a stěrkou. Pojížděním co nejširšího ježkového válečku při rozlívání stěrkové hmoty ve čtyřech směrech dosáhnete dokonalého vyrovnání povrchu i když, nebo přesto že byla použita samonivelační stěrka. Dvojí zaválcování článkovým válcem o hmotnosti nejméně 50 kg je stejně důležité jako příprava podkladu, volba lepidla a správné množství (nános lepidla), atd… Jediné co člověku většinou chybí jsou zkušenosti a ty bývají k nezaplacení. Je to také z velké části o vybavení. Brousit stěrku ručně lze brusným kamenem o zrnitosti 24 až 60 ale méně pracné je použití brusky…doporučený postup kladení a používané pomůcky, nástroje a stroje najdete na našich stránkách: www.fatrafloor.cz viz. dokumentace – kladečský předpis. Používejte stavební chemii jednoho výrobce. Další informace najdete v technických listech penetrace, stěrky, lepidla. Největší chyby vznikají nedodržením informací v uvedených návodech na použití (např. koncentrací, mísících poměrů, množství nánosu lepidla, technologických časů a teplot stavební chemie), návodů na pokládku podlahoviny (např. rozměření plochy a založení přesně podle zakládací čáry, nanášení lepidla pouze do předem vyznačených sekcí přesně jen pod právě lepenou podlahovinu atd..), nesprávným způsobem kladení. Dlouhodobě dobré zkušenosti máme se stavební chemií německého výrobce Uzin, mohu jen doporučit.

S pozdravem a přáním práci zdar

Jiří Zálešák
jzalesak@fatra.cz