Dotaz:

Dobrý den,mám zájem o koupi podlahové krytiny Fatraclick a chci se podrobněji informovat o zdravotní nezávadnosti této podlahoviny. Ve výše položených otázkách jsem se dočetla, že splňuje parametry SZÚ Praha a jiných evropských laboratoří a zajímalo by mne, zda splňuje také parametry některých mezinárodně uznávaných ekologických organizací jako je např. Blue Angel. V protokolech „O počáteční zkoušce výrobku a klasifikaci výrobku“ jsem nenalezla informaci, zda uvolňování formaldehydu je splněno i při vyšších teplotách – na podlahovém vytápění.Dále vzhledem k informaci o zkoušce „ Reakce vůči ohni“ by mne zajímalo, zda v této podlahové krytině nejsou obsaženy bromované zpomalovače hoření (PBDE,HBCD,PBB…).Děkuji za odpověď. I.Černošková

Odpověď:

Dobrý den paní Černošková,
z mezinárodně uznávaných ekologických organizací byla vinylová podlahovina Fatraclick hodnocena v laboratořích DIBt a TÜV Rheinland, kde úspěšně vyhověla hodnocení emise těkavých látek (AgBB – Evaluation procedure for VOC emissions from building products) a protože podlahovina nevykazovala žádné jedovaté nebo jiné zdraví škodlivé složky, výrobek byl schválen v německém institutu DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) a získal oprávnění být označen symbolem „Ü“ (tzn. pro tzv. Überwachtes Produkt, v překladu: kontrolovaný výrobek). Stejného výsledku dosáhly také ostatní podhlahové krytiny ze sortimentu FATRA (Thermofix a LINO FATRA)

Emise formaldehydu byly zkoušeny dle EN 717-2, kde je předepsaná teplota 23 °C. Co se týká retardace hoření, tak vás můžeme ujistit, že nepoužíváme žádné retardanty hoření na bázi bromu.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Ing. Tomáš Holoubek
technolog
Fatra Napajedla