Dotaz:

Dobrý den,chtěla bych se zeptat na údržbu lina Novoflor Extra, kterou nám stavební firma chce položit na chirurgické oddělení. Máme již toto lino položené na laboratoři, kde máme problémy s údržbou. Kdo mi dá podrobný návod na to, jak lino udržovat. Tady na poradně jsem se dočetla, že se mají používat prostředky firmy dr. Schutz. Když jsem se dívala do nabídky, je jich tam celá ředa, dokonce jsem se dočetla, že by se ihned po pokládce mělo udělat prvotní ošetření. Kdo to má dělat? Na oddělení se používá pravidelně střídaná plošná dezinfekce dle hygienou schváleného dezinfekčního řádu nemocnice Kohrsolin FF a Desam Ox. U prostředků dr. Schutze je jedna, která je vhodná na tyto podlahy. Čím to střídat, abychom dostáli předpisům ve zdravotnictví z hlediska rezistence, MRSA atd. Co vlastně můžu požadovat na dodavatelské firmě ohledně vašeho výrobku.

Odpověď:

Dobrý den,
předávat a přebírat je nutno podlahu očištěnou od výrobních a montážních nečistot, protože na znečištěné podlaze není možno objektivně posoudit vady a kvalitu provedení. Kdo čištění provede, by mělo být upraveno smluvně, i když stav podlahy v době předání je vizitkou profesionality podlahářské firmy. Dodavatelská firma je vás povinna informovat o vlastnostech výrobku, jeho omezeních, způsobu použití a údržby.

Vzhledem k velkému počtu distributorů a výrobků v oblasti desinfekčních prostředků, není v našich možnostech veškeré přípravky vyzkoušet z hlediska účinků na povrch PVC podlahových krytin. Z obecného hlediska lze pro desinfekci doporučit užívání pouze takových výrobků u nichž výrobce uvádí jako vhodnou aplikaci desinfekci povrchů PVC podlahových krytin. V každém případě je nutno dodržet návod na použití, který udává výrobce, především doporučenou koncentraci desinfekčního prostředku a dobu působení.
 

V našem podniku jsme zatím testovali nezávisle některé přípravky, a protože některé obsahují velmi agresivní látky, mohou mít i vliv na barevné změny podlahoviny.
Některé desinfekční prostředky a riziko změny barevnosti  PVC podlahoviny:
CC-Dezinfekční prostředek – firma CC- Dr. Schutz – doporučený přípravek
Chloramin B – podlahovina beze změn
Chlorseptol -podlahovina beze změn
Orthosan BF 12 -podlahovina beze změn
Profloor – podlahovina beze změn
Procura PE -podlahovina beze změn
Procura CL – mírné zežloutnutí podlahoviny
Hexaquart Plus – podlahovina beze změn
TIUTOL – podlahovina beze změn
DESAM OX (koncetrovaný roztok) – velmi mírné zežloutnutí podlahoviny
DESAM EXTRA (koncetrovaný roztok) – mírné zežloutnutí podlahoviny
V případě užívání desinfekčních prostředků obsahujících kvarterní amoniovou sůl (KAS) doporučujeme cca 1 x týdně desinfekci vymýt saponátem obsahujícím mycí (odmašťovací) složku.
 

S pozdravem

Ing. Tomáš Holoubek
technolog
FATRA Napajedla