Dotaz:

Dotaz na krytinu při provozu taneční školy.Chystáme se pronajmout prostory pro provoz taneční školy. Prostory jsou cca 137 m2.Podlahová krytina v těchto prostorách je NOVOFLOR EXTRA.Specifikace: Položeno podlahové topení. Dále položen anhydritový potěrOpatřen penetračním zušlechťovacím nátěrem Bostik Nibogrund G 17.- Vyspraveny a vytmeleny díry a přechody stěrkovou hmotou Bostik Niboplan 400.- Provedení povrchu podkladu samorozlévací vysocepevnostní hmotou Bostik Niboplan U.- nalepení podlahoviny NOVOFLOR extra 4800-14 s použitím disperzního lepidla, tepelné svaření PVC krytiny NOVOFLOR extra pomocí svařovací šňůry, zaválcování podlahy soustavou kovových válců.Dotaz zní: je tato krytina dostatečně odolná pro provoz taneční školy????Jakými ochrannými a čistícími prostředky a jak často podlahovou krytinu ošetřovat???Předem děkujeme za odpověď.Milan Palát, Restaurace Manský dvůr.

Odpověď:

Dobrý den pane Paláte,

velmi záleží na programu taneční výuky. Pokud bude používána obuv s jehlovými podpatky, pak způsob využití prostor k tanci nedoporučujeme. Jehlové podpatky působí na podklad extrémním bodovým zatížením, na které tato podlahovina nebyla konstruována a mohou ji poškodit. Obuv s černou podrážkou na podlaze zanechává šmouhy a ty je nutno co nejdříve očistit. Při použití vhodné obuvi – baletních „piškotů“, cviček a obuvi se světlou podrážkou nebezpečí vzniku šmouh nehrozí.

Novoflor Extra je opatřen PUR ochrannou vrstvou která usnadňuje čištění, chrání podlahovinu proti otěru, nikoliv proti oděru a poškrábání. Vždy je třeba dbát na to, aby čistící zóny byly plně funkční, tzn. minimalizovat zanášení nečistot, drobných kamínků a zrnek písku, která mohou způsobit poškrábání povrchu. Vhodné je také přezouvání do čisté obuvi používané pouze k tanci. Při běžném provozu bytového domu je životnost PUR vrstvy až 8 let. Pokud dojde k poškození ochranné PUR vrstvy, lze ji obnovit. Tuto operaci provádějí odborné firmy. Interval čištění, údržby a obnovy PUR vrstvy je třeba zvolit dle aktuální míry znečištění a stavu podlahové krytiny. Ošetřování a údržba jsou popsány v kapitole č. 14 Kladečského předpisu.

S pozdravem

Jiří Zálešák
jzalesak@fatra.cz