Dotaz:

Dobrý den,
dodavatel stavby se mě dotazuje na kvalitu nášlapné vrstvy na zdvojené podlaze kdy:
ANTISTATIKA – jedná se o el. odpor menší neb roven 1×10/6 ohm
ELEKTROSTATIKA elektricky vodivá (jedná se o el. odpor menší neb roven 1 x 10/8 ohm)
Domnívám se jestli nejsou ve vašem popisu u Vašich vinylů je popis obráceně….

Odpověď:

Dobrý den,
pokud se budete držet požadavků na elektrické vlastnosti vyjádřené v jednotkách Ohm, nemůžete udělat chybu. Podlahovina ELEKTROSTATIK má deklarovaný vnitřní elektrický odpor 1 M Ohm a méně, podlahovina DYNAMIK 100 M Ohmů a méně…