Zavřít
   náhled
   Nové certifikáty EPD o vlivu produktů na životní prostředí

   Nové certifikáty EPD o vlivu produktů na životní prostředí

   LCA, neboli hodnocení životního cyklu, je metoda, která se zabývá udržitelností ve širším slova smyslu. Tato metodika posuzuje výrobky z hlediska jejich dopadu na životní prostředí během celého jejich životního cyklu, tj. od těžby surovin přes výrobu, přepravu, užívání až po konec jejich životnosti a zneškodnění. V posledních letech roste důraz na životní prostředí, což odráží i …více