Prohlášení Fatry, a.s.

Podlahové krytiny, které vyrábí Fatra, a.s. splňují všechny požadavky dané evropskou legislativou – nařízením EP 1907/2006 (REACH) o chemických látkách a přípravcích. 

V souvislosti s články, které byly publikovány v médiích prohlašujeme, že námi vyráběné podlahové krytiny jsou posuzovány z hlediska zdravotní nezávadnosti a to jak Státním zdravotním ústavem Praha, tak i v jiných evropských laboratořích.

Plné znění Prohlášení zde.